zeistindialoog010
Heading layer

Over ons

Zeist in Dialoog is opgezet door een groep enthousiaste Zeistenaren die het leuk vinden om in Zeist door middel van de dialoog mensen met elkaar in verbinding te brengen. Wij organiseren en begeleiden ontmoetingen tussen mensen die samen hun ervaringen delen rond thema’s die er in hun dagelijks leven toe doen. Wij doen dit vrijwillig en met veel plezier.

Wat is een dialoog?

Bij een dialoog gaat het om vertellen en luisteren naar elkaar. Zonder dat je meteen klaar staat met een eigen (voor)oordeel. Aanwezig zijn met een open hart en geest, bereid zijn om je eigen oordeel te parkeren en te onderzoeken. Het gaat dus om begrip en respect voor de ander, niet om het krijgen van je eigen gelijk. Een dialoog is geen debat of een discussie. Iedereen komt aan bod en wordt gehoord. Als hulpmiddel gebruiken wij  vaak een ‘talking stick’. Wie wil spreken pakt de stok, zodat het anderen duidelijk is dat zij hem/haar niet onderbreken en het woord laten nemen. Tijdens de dialoog hanteren we een aantal belangrijke dialoogregels:

 • Spreekt altijd voor en namens jezelf. Dus vanuit de ik vorm en citeer geen anderen.
 • Luister aandachtig naar elkaar. Probeer niet te oordelen en laat je mening thuis.
 • Behandel elkaar met respect en vriendelijkheid.
 • Wees nieuwsgierig naar elkaars ervaringen, gedachten, gevoelens.
 • Gebruik begrijpelijke taal en vermijd moeilijke woorden zodat iedereen snapt wat je zegt.
 • Gun elkaar een eigen tempo. Sommige mensen hebben meer tijd nodig om woorden te vinden dan anderen.
 • Vraag concrete voorbeelden als het algemeen wordt. Of vraag toelichting als iets niet duidelijk is.
 • Het is onze ervaring dat de dialoog steeds boeiender wordt naarmate meer mensen meedoen met verschillende en uiteenlopende achtergronden, bijvoorbeeld qua leeftijd, afkomst, etniciteit, opleiding, werksituatie en levensbeschouwing. Een mooie uitdaging die vrijwel altijd uitmondt in fijne ontmoetingen!

  Begin van de dialoog in Nederland

  Het idee voor het opzetten van de dialoog in Nederland is ontstaan in Rotterdam na de aanslagen op het World Trade Center op 11 september 2001. De gedachte hierbij was om mensen vanuit verschillende achtergronden dichter bij elkaar te brengen en meer begrip voor elkaar te laten hebben. De dialoog bleek hiertoe een zeer effectieve gespreksvorm. Al snel volgden meerdere steden het voorbeeld van Rotterdam. Op dit moment vinden op veel verschillende plaatsen in het land dialoogactiviteiten plaats en wordt er meegedaan met de landelijke Dag van de Dialoog in november. Deze activiteiten worden gecoördineerd door Nederland in Dialoog. Kijk op hun website voor o.a. achtergrondinformatie, de dialoogmethodiek en actueel landelijk nieuws.

  http://www.nederlandindialoog.nl

  Begin van de dialoog in Zeist

  In Zeist zijn we begonnen met de dialoog in het jaar dit en dat. Sindsdien hebben we dit en dat gedaan.

  Wil je ook meehelpen met het organiseren?  Druk dan op de knop hier onder.

  desiree

  Desirée van den Berg

  Mijn naam is Desirée van den Berg. Ik ben psycholoog en werk als hypnotherapeut en coach in mijn eigen praktijk in Zeist. Sinds enkele jaren ben ik actief betrokken bij Zeist in Dialoog. Ik zie deelnemers aan de dialoog genieten van een ontmoeting met anderen in een sfeer van plezier en respect voor elkaar.

  dialoog-jl-piendesign-LR-5941

  Maria Nooren †

  Zonder Maria Nooren zou Zeist in Dialoog nooit van de grond gekomen zijn. Maria heeft tot haar overlijden in december 2019 zich met hart en ziel ingezet voor de ontmoeting tussen mensen. Zij heeft ons laten zien dat je samen kunt leven ondanks verschillen. Daarvoor zijn wij haar intens dankbaar!

  inica

  Inica Loe

  Woont sinds 2014 in Zeist.  Ik zie mensen opbloeien door dialooggesprekken en door de Dialoog in Kleur. In deze dialoog gaan we op zoek naar een gemeenschappelijk raakvlak dat voor ons beiden belangrijk is en maken daar dan samen een schilderij over. Dat raakt en inspireert mij.

  Mohan

  Mohan Rasathurai

  Op zijn 16e jaar ontvluchtte hij de oorlog in Sri Lanka. Hij woont en werkt nu meer dan 44 jaar in Nederland. Door mee te doen aan de Interculturele Dialoog in Zeist, heb ik veel geleerd van de mensen die hier wonen. De gewoonten, gebruiken, emoties en ook dat elk mens moeilijke momenten en perioden door maakt. Door deze gesprekken leerde ik om respectvol om te gaan met verschillen. Ook leerde ik dat elk mens mijn medemens is en door welke ervaringen hun gedachten vorm krijgen.

  IMG-20180301-WA0003

  Willeke Gros

  Woont en werkt al geruime tijd in Zeist. Ze heeft een aantal chronische ziekten, maar is heel actief als vrijwilliger in verschillende organisaties. Door mee te doen met de Dialoog in Zeist heb ik ervaren dat mensen ook goed naar mij luisteren. Ik heb leren zeggen hoe dingen voor mij zijn. Ik kan nu veel beter voor mezelf opkomen. Ik durf nu meer mijn mening te geven en kijk mensen aan als ik met ze praat. De Dialoog in Kleur heeft mij echt goed gedaan. Het zijn mooie schilderijen geworden.

  Caroline

  Caroline van Lankveld

  Mijn naam is Caroline van Lankveld en ik woon met veel plezier in Zeist, samen met mijn man en drie kinderen. Ik heb een praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie, training en coaching. Voor mij is de dialoog een waardevolle gespreksvorm als antwoord op onze haastige maatschappij. Wat me aanspreekt in de dialoog is de vertraging, de verstilling en de wijsheid die zich aandient als we samen een open ruimte creëren. Ik gun iedereen de ervaring van een dialoog!

  IMG_0739_edit

  Mireille Keereweer

  Ik ben Mireille Keereweer en woon met veel plezier aan de bosrand in Zeist. Ik ben als teamcoach graag op plekken waar teams worden uitgedaagd om het beste of iets anders uit zichzelf te halen. Met de gesprekvorm dialoog begeleid ik samenwerkingsprocessen. Ik geniet ervan als mensen -alleen al door te luisteren met wederzijds respect- verder komen dan de kaders waarbinnen ze gewoonlijk bewegen.