Zeist in dialoog

Activiteiten in Zeist

Zeist in Dialoog organiseert het gehele jaar door diverse activiteiten.  Iedereen die graag nieuwe mensen ontmoet en interesse heeft in de dialoog kan meedoen. Ons activiteiten aanbod varieert per jaar. Dit aanbod is afhankelijk van actuele thema’s en initiatieven van deelnemers en mogelijke opdrachtgevers. Jaarlijks terugkerend is onze deelname aan de landelijke Week van de Dialoog. De afgelopen jaren hebben wij de volgende activiteiten aangeboden.

Dialoogtafels tijdens Week van de Dialoog

Zeist in Dialoog doet ieder jaar mee aan de landelijke Week van de Dialoog in november. Gedurende deze week zijn er op diverse plekken in Zeist en naaste omgeving dialoogtafels waaraan deelnemers van alle leeftijden en achtergronden met belangstelling kunnen aanschuiven. De dialoogtafels vinden plaats op verschillende locaties, zoals huiskamers, buurthuizen, maatschappelijke organisaties, gebeds- en ontmoetingshuizen, bedrijven en instellingen. Naast het landelijke thema, dat jaarlijks wisselt, hebben wij in Zeist vaak een eigen thema.

Dialoogtafels rondom specifieke thema’s

Gedurende het jaar vinden er, vaak op verzoek, diverse dialoogtafels plaats.  Iedereen met belangstelling voor een dialoog kan een eigen thema inbrengen. Wij staan altijd open voor prikkelende ideeën en nieuwe uitdagingen. De afgelopen jaren zijn diverse veelzijdige thema’s aan de orde gekomen. Enige voorbeelden:

Doe mee!

Ben je enthousiast over onze activiteiten? Meld je bij ons aan om mee te doen!


Meld je aan!